Stichting Blijf van mijn Dier bestaat uit een team van enthousiaste gedreven professionals en vrijwilligers die zichzelf als doel heeft gesteld om het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren. Naast de focus op dieren, gaat onze aandacht ook uit naar de mens achter het dier. Uitgangspunt in ons werk is altijd de band tussen mens en dier.

De band tussen eigenaar en huisdier is vaak zó sterk dat het mensen ervan weerhoudt op de reguliere manier hulp te zoeken op het moment dat zij dit nodig hebben. Het sociale vangnet in Nederland is in veel opzichten goed ingericht, maar helaas schiet het te kort als je een huisdier hebt. Afstand moeten doen van je huisdier om aan je eigen hulpvraag te voldoen is geen optie. Dat begrijpen we bij Blijf van mijn Dier maar al te goed. Daarnaast werken wij juist aan het versterken van de band tussen mens en dier, daar waar dat nog niet optimaal is. Het is belangrijk dat dierenwelzijn hoger op de prioriteitenlijst in Nederland komt en dat mensen de intrinsieke waarde van een dier, élk dier, op waarde schatten.

Onze eerste prioriteit zijn huisdieren afkomstig uit huiselijk geweld situaties. Sinds 2012 is duidelijk dat dit een groot probleem is in Nederland. Er heeft toen een onderzoek plaatsgevonden waarin vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld rapporteren dat hun (ex-)partner niet alleen hen mishandelden, maar ook het huisdier. Vanuit bezorgdheid voor hun geliefde dier stelden zij vervolgens hun vlucht naar een blijf van mijn lijf huis gemiddeld met een jaar uit. Om baasje en huisdier zo snel mogelijk de onveilige situatie te kunnen laten ontvluchten, is het project Blijf van mijn Dier in 2014 opgericht.

De resultaten van het onderzoek zijn schokkend; zowel huiselijk geweld als dierenmishandeling komt heel vaak voor en heeft een directe link. 33% van de mishandelde vrouwen rapporteert dat de (ex-)partner wel eens heeft gedreigd een van de huisdieren pijn te doen en 55% verklaart dat de (ex-)partner het huisdier daadwerkelijk pijn heeft gedaan of gedood. De dieren in kwestie betreffen veelal honden en katten. De band met het bedreigde of mishandelde huisdier wordt grotendeels als heel hecht beschreven, waarbij het dier een bron van troost en vriendschap vormt. 25% van de vrouwen benoemt dat het geweld is ontstaan met geweld tegen de dieren. 41% van de vrouwen heeft, vanwege zorgen om de huisdieren, de vlucht naar de opvang uitgesteld.