Stichting Blijf van mijn Dier wil werken aan een toekomst waarin dieren geen slachtoffer meer zijn van menselijk handelen. Het is van belang dat iedereen de intrinsieke waarde van een dier inziet er hier naar handelt. Daarom hebben wij als doel het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren. Dit doen wij door mensen in een kwetsbare situatie de mogelijkheid te bieden hun huisdier tijdelijk op te vangen. Hierdoor kan de vicieuze cirkel van geweld en andere problemen doorbroken worden en hebben zowel mens als dier kans op een betere toekomst.

De huidige focus en prioriteit van Blijf van mijn Dier ligt bij de vergeten slachtoffers van huiselijk geweld, onze geliefde huisdieren. Dit kunnen wij niet alleen en daarom zijn wij continu op zoek naar waardevolle samenwerkingen. Wij werken volop samen met de vrouwenopvanglocaties in Nederland, de (dieren)politie, dierengedragstherapeuten, pensionhouders, GGZ instellingen, gemeenten, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, Federatie Dierenambulances Nederland en andere (dieren)welzijnsorganisaties. Spreekt ons werk jou aan en wil je ook een bijdrage leveren, op welke manier dan ook, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.