Blijf van mijn Dier is sinds 2014 actief op het gebied van hulp verlenen aan huisdieren van
slachtoffers van huiselijk geweld.