Als je minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt, kun je voor een periodieke schenking kiezen. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Via een simpel en gratis formulier regelen we de overeenkomst voor vijf jaar, en ontvangt je elk jaar belastingvoordeel. Het voordeel is afhankelijk van je leeftijd en inkomen. Meestal is het voordeel gelijk aan de belastingschijf waar jouw inkomen in valt.

In de praktijk kan dat het volgende betekenen:

Een gift zonder belastingvoordeel:
Jaarlijkse schenking: € 250,-
Geen belastingvoordeel: € 0,-
Je betaalt 250 euro en Stichting Blijf van mijn Dier krijgt 250 euro.

Een gift met belastingvoordeel:
Jaarlijkse schenking: € 250,-
Belastingvoordeel 42%: € 105,-
Je betaalt 145 euro en Stichting Blijf van mijn Dier ontvangt 250 euro

Wil je meer informatie over periodiek schenken of het formulier ontvangen, neem dan contact met ons op.